Privacybeleid

Privacy beleid en Disclaimer

Privacy beleid NOS IUNGIT ACADEMIA vzw (NIA)

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 april 2019.

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van NOS IUNGIT ACADEMIA vzw (NIA) met maatschappelijke zetel te Koning Leopold I straat 18, 3000 Leuven, ingeschreven in de KBO onder het nummer 410.376.019.

NIA respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Reden van verwerking

NIA  vzw verwerkt de meegedeelde persoonsgegevens van de leden en hun partner in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) met het oog op het aanbieden van berichtgeving vanwege NIA  vzw en in geval van deelname aan activiteiten. Deze gegevens zullen voor de duur van het lidmaatschap bijgehouden worden.

Na beëindiging van het lidmaatschap, zullen de gegevens worden verwijderd na afsluiting van het lopende boekjaar (met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet).  De verwerking gebeurt voor: (a) het organiseren van activiteiten en reizen, (b) het uitsturen van nieuwsbrieven, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, prospectie voor nieuwe leden.

De ledenlijst is enkel toegankelijk via een gebruikersnaam en een paswoord voor de aangesloten leden. Op regelmatige basis zal het paswoord gewijzigd worden.  Wij zullen alle leden hierover informeren.   Aangezien de gegevens door de leden zelf worden verstrekt kan NIA de juistheid daarvan niet garanderen.

NIA  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde verspreiding van deze gegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die NIA van u heeft ontvangen.  Voor elke informatie en wijziging kan u contact opnemen met de secretaris van NIA Helga Gielen –  helga.gielen@jonac.be –  tel 0476/27.14.11 

Beeldmateriaal

Bij elke activiteit waar NIA aan deelneemt kan beeldmateriaal (foto’s, film) genomen worden. Ieder die niet wenst dat haar/ zijn beelden publiekelijk verspreid worden kan dit melden aan de fotograaf en organisator en/of NIA. Er wordt toegezien op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden. Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen zal nemen om het beeldmateriaal te beveiligen, vestigt zij er de aandacht op dat de organisatie niet kan instaan voor mogelijke verspreiding, vervorming of misbruik van het beeldmateriaal.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze leden en hun partner evenals eventuele medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

 We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met NIA opnemen via de secretaris van NIA Helga Gielen –  helga.gielen@jonac.be – tel 0476/27.14.11