Nieuwsbrief januari 2022 – Woordje van de voorzitter

Beste NIA-vrienden,

Het jaar 2021 is voorbij. Een jaar dat bij de meesten onder ons waarschijnlijk geen gevoelens van nostalgie zal oproepen.
Intussen zij we twee weken ver in 2022. Een nieuw jaar brengt gewoonlijk een NIA-nieuwjaarsreceptie met zich. Die was dan ook gepland op vrijdag 14 januari, vandaag dus. Helaas komt het coronavirus voor de tweede opeenvolgende keer roet in het eten gooien, in ons geval in de hapjes en drankjes van Wouter Burie.
Geen receptie en dus een schriftelijk ‘woordje van de voorzitter’. Ik begin dan ook graag met aan iedereen in naam van het nieuwe NIA-bestuur een gezond, voorspoedig en virusvrij jaar toe te wensen. Zoals jullie weten hebben we een nieuw bestuur, bestaande uit 12 leden, dat vorige maand werd verkozen tijdens de statutaire algemene vergadering. Wat me enorm verheugt is het feit dat er niet minder dan 4 nieuwe leden zijn toegetreden tot de bestuursraad. Ik richt dan ook een hartelijk welkom aan Johan Bruyninckx, Rudolf Demeulenaere, Philippe Moury en Kristof Verduyckt!
Anderzijds was één bestuurslid, en zeker niet de minste, geen kandidaat meer. Na meer dan 40 jaar in het bestuur, waarvan 38 jaar als penningmeester, heeft Philippe Van der Keilen besloten er een punt achter te zetten en het bestuur vaarwel te zeggen. Bij een receptie in het lokaal zou er nu spontaan een oorverdovend applaus zijn losgebarsten voor Philippe, maar helaas…. Bij de eerstvolgende gelegenheid maken we dat zeker goed. In afwachting heb ik Philippe in naam van NIA al een ‘drinkbare attentie’ bezorgd, als dank voor zijn jarenlange inzet: bedankt Philippe en Lieve!
Ik denk dat dit een mooi moment is om mijn woordje af te sluiten, in de hoop dat de coronasituatie snel betert. Misschien zien we mekaar dan eindelijk terug bij de causerie door Edward De Maesschalk op 4 maart.


Dany Vanden Eynde
14.01.2022

NIA-kalender onder voorbehoud Noteer deze data alvast in jullie agenda, details en mogelijkheden tot inschrijving vinden jullie in een volgende nieuwsbrief, evenals mogelijke wijzigingen en aanvullingen.

Vrijdag 4 maart 2022: Causerie – De Leuvense colleges (Historicus Edward De Maesschalck) in de Patria
Zondag 27 maart 2022 om 15.000 uur: Stadswandeling ivm nieuw stadskunstwerk Oeratoom (H. Gielen)
Zondag 24 april om 11 uur: Concert te Antwerpen in Elisabethzaal, gevolgd door etentje
13-20 mei 2022: NIA-reis naar Sorrento en golf van Napels (Zuid-Italië), volzet
Vrijdag 17 juni 2022: Stadswandeling (in samenwerking met LHG), gevolgd door maatjes en witteke
Zaterdag 2 juli 2022: NIA-BBQ
Najaar 2022: Korte lustrumreis naar Rotterdam of Lyon
Najaar 2022: Bezoek aan Sterrenwacht MIRA in Grimbergen